Ewolucja odpadów medycznych

Odpady medyczne

Odpady medyczne zmieniają się, ich skład zależy od kraju. W Europie (także w Polsce) produkty medyczne pakowane są w materiały nie zawierające prawie wcale chloru. 10 lat temu obecność chloru wynosiła 3%Cl (dzisiaj ok. 0,5%Cl). W większości krajów azjatyckich, zawartość chloru wynosi około 2% w stosunku do całej masy odpadów. Głównie to zawartość chloru warunkuje ilość etapów oczyszczania spalin. Pojedyncze rozwiązanie pozwala na oczyszczenie gazów spalinowych pochodzących z europejskich pasiek, a obecnie i polskich odpadów medycznych, przy czynnym udziale operatora, o czym później. 10 lat temu w Polsce odpady medyczne zawierały 2 - 3% Cl. Nowa metoda pakowania produktów medycznych sprawiła, że obecnie ilość chloru spadła do 0,5%. Sprawia to, że dzisiaj jest znacznie łatwiej spalać odpady medyczne niż jeszcze 10 lat temu. 

Technologia oczyszczania dawnych" oraz "obecnych" odpadów medycznych nie różni się znacznie, natomiast skład odpadów się zmienił i obecnie zawierają inne zanieczyszczenia. Dwu etapowe rozwiązanie oczyszcza gazy z zawartości 2% chloru. Pojedyncze rozwiązanie eliminuje chlor z odpadów do 1% jego zawartości. Stare instalacje z dwu etapowym układem oczyszczania spalin można nadal wykorzystywać ze względu na fakty opisane powyżej.