Przykładowy biznes plan

Przykładowy Business plan spalarni odpadów

Aby oszacować dochód ze spalarni odpadów należy stworzyć na podstawie możliwości technicznych instalacji business plan (lub studium wykonalności finansowej).

    JEDNOSTKA EURO/GODZ EURO/ROK  
KOSZTY INWESTYCYJNE          
Inwestycja w spalarnie xxxxxx EURO     koszty inwestycyjne
Oprocentowanie (%) x % xxxxx xxxxx koszty inwestycyjne
Okres amortyzacji xx Lata xxxxx xxxxx koszty inwestycyjne
          koszty inwestycyjne
Inwestycja w miejsce (grunt, budynki, ...) xxxxx EURO 0 0 Koszty inwestycyjne
Oprocentowanie (%) x % 0 0 Koszty inwestycyjne
          Koszty inwestycyjne
Ilość wygaśnięć x "X" w roku     Koszty inwestycyjne
          Koszty inwestycyjne
Czas pracy spalarni xxxx Godz. w roku     Koszty inwestycyjne
Wydajność xxxx ton/godz.     Koszty inwestycyjne
          Koszty inwestycyjne
PRZYCHÓD          
Opłata manipulacyjna         Przychód
Opłata na bramie zależna od ciężaru xxxx Euro/ton xxxxx xxxxx Przychód
Wydajność roczna xxxxx Ton/rok     Przychód
          Przychód
Odzysk energii - energia elektryczna         Przychód
Prąd wygenerowany przez turbinę xxxxx kWe xxxxx xxxxx Przychód
Wartość prądu wygenerowanego przez turbinę xxxxx Euro/kWh     Przychód
          Przychód
Odzysk energii - ciepło         Przychód
Para xxxxx ton.godz. xxxxx xxxxx Przychód
Wartość strumienia pary xxxxxx Euro/1.000.000 kJ     Przychód
          Przychód
KOSZTY OBSŁUGI          
Pracownicy     xxxxx xxxxx Koszty obsługi
Ilość pracowników xx Pracownicy    

Koszty obsługi

Ilość wynagrodzeń w roku dla jedn. pracownika xx Miesięcy     Koszty obsługi
Miesięczny koszt pracownika xxxxx Euro/miesiąc     Koszty obsługi
          Koszty obsługi
Diesel/gaz         Koszty obsługi
Zużycie gazu do rozruchu xxxxxx Nm3/rozruch     Koszty obsługi
Gaz w trybie pracy xxxxxx Nm3/h     Koszty obsługi
Koszt gazu xxxxx Euro/Nm3/h     Koszty obsługi
          Koszty obsługi
SNCR (40% NH2CONH2 + 60% H20) xxxxx kg/h xxxxx xxxxx Koszty obsługi
Koszt 40% NH2CONH2 xxx Euro/kg     Koszty obsługi
          Koszty obsługi
Wodorowęglan sodu - NaHCO3 xxx kg/h xxxxx xxxxx Koszty obsługi
Koszt wodorowęglanu sodu - NaHCO3 xxx Euro/kg     Koszty obsługi
          Koszty obsługi
Węgiel aktywny xxx kg/h xxxxx xxxxx Koszty obsługi
Koszt węgla aktywnego xx Euro/kg     Koszty obsługi
          Koszty obsługi
Woda wodociagowa     xxxxx xxxxx Koszty obsługi
Stacja demin xx m3/h     Koszty obsługi
Scrubber xx m3/h     Koszty obsługi
Wieża chłodnicza xx m3/h     Koszty obsługi
Zużycie ogólne xx m3/h     Koszty obsługi
Koszt wody wodociągowej xx Euro/m3     Koszty obsługi
          Koszty obsługi
Elektryczność xx kWh xxxxx xxxxx Koszty obsługi
Koszt elektryczności xx Euro/kWh     Koszty obsługi
          Koszty obsługi
Biura oraz administracja xx Euro/rok xxxxx xxxxx Koszty obsługi
Kadra kierownicza xx Euro/rok xxxxx xxxxx Koszty obsługi
          Koszty obsługi
Części zamienne xx Euro/rok xxxxx xxxxx Koszty obsługi
          Koszty obsługi
KOSZTY UTYLIZACJI          
Popiół z pieca obrotowego xxxx kg/h xxxxx xxxxx Koszty utylizacji
Koszt utylizacji popiołu xxxx Euro/kg     Koszty utylizacji
          Koszty utylizacji
Pył z kotła/filtra workowego xxxx kg/h xxxxx xxxxx Koszty utylizacji
Koszt utylizacji pyłu xxxx Euro/kg     Koszty utylizacji
          Koszty utylizacji
Solanka ze scrubbera xxxx kg/h xxxxx xxxxx Koszty utylizacji
Koszt utylizacji solanki xxxx Euro/kg     Koszty utylizacji
          Koszty utylizacji
BILANS CAŁKOWITY          
Przychód     xxxxx xxxxx Bilans całkowity
Koszty     xxxxx xxxxx Bilans całkowity
Zysk/Strata     xxxxx xxxxx Bilans calkowity