Piec obrotowy

 • Zdjęcie 1: Spalarnia z piecem obrotowym, kocioł oraz pojedynczy (na sucho) układ do oczyszczania gazów spalinowych
 • Zdjęcie 2: Popielnik
 • Zdjęcie 3: Piec obrotowy
 • Zdjęcie 4: Komora dopalania
 • Zdjęcie 5: Komin awaryjny
 • Zdjęcie 6: Quench
 • Zdjęcie 7: Dozowniki
 • Zdjęcie 8: Komora reakcji
 • Zdjęcie 9: Filtr workowy
 • Zdjęcie 10: Wentylator wyciągowy
 • Zdjęcie 11: Płuczka
 • Zdjęcie 12: Komin wraz z platformą CEMS 

Spalarnia odpadów medycznych i niebezpiecznych

Piec obrotowy to obracająca się komora spalania, utrzymująca odpady w ciągłym ruchu co pozwala na odparowanie ich oraz łatwiejsze spalenie. Typy odpadów unieszkodliwianych w piecach obrotowych

 • odpady niebezpieczne oraz PCB
 • Medyczne, kliniczne oraz szpitalne odpady jak "czerwone worki", odpady zainfekowane, chirurgiczne, igły, rękawice gumowe, opatrunki i bandaże, opakowania, pozostałości medyczne, skalpele, odpady zainfekowane oraz patologiczne, krew, ubrania, odpady laboratoryjne, pipety szklane, próbki plastikowe, narzędzia chirurgiczne itp.
 • Odpady chemiczne i pestycydy
 • Osady, odpady poubojowe, przemysłowe, petrochemiczne, olejowe itp.

Całkowita linia techniczna spalarni z piecem obrotowym składa się z 3 głównych części:

 1. Części do spalania
 2. Części do odzysku energii
 3. Część do oczyszczania gazów spalinowych

 

1. Część do spalania

Rotary kiln incinerator

Zdjęcie: Piec obrotowy oraz jego 

Zdjęcie 1 pokazuje schemat ogólny układu spalającego odpady w piecu obrotowym. Wyróżnia się dwa rodzaje pieców obrotowych przeciwprądowy oraz współprądowy. My zajmujemy się przeciwprądowymi piecami obrotowymi. Przeczytaj więcej na temat różnych typów pieców obrotowych.

Główne cechy pieców obrotowych

Zdjęcie: Piec obrotowy wraz z jego przekrojem 

 • Odpady sa ciągle mieszane co pozwala na sprawne przenikanie wgłąb nich powietrza
 • Temperatura pracy pomiędzy 800 - 1400 stopni Celsjusza
 • Duża odporność na wysokie temperatury
 • Można w nich utylizować płyny, osady, ciała stałe oraz gazy w dużych ilościach
 • Można w nich spalać odpady zamknięte np. w beczkach oraz zapewnić większą elestycznośc przy spalaniu lużnych strumieni odpadów

Pojemność różnych pieców obrotowych

 • * Odpady medyczne szacunkowo 24 MJ/kg (5735 kCal/kg)
 • ** Odpady przemysłowe szacunkowo 16 MJ/kg (3823 kCal/kg)
 • *** Oleje oraz PVC szacunkowo 35 MJ/kg (8363 kCal/kg)
Pojemnośc pieców obrotowych
Typ Pojemność termiczna Odpady medyczne * Odpady przemysłowe ** Oleje oraz PVC ***
KILN-0,5 500.000 Kcal/h (582 kW) 87 kg/h  130 kg/h  60 kg/h
KILN-1,25 1.250.000 Kcal/h (1.164 kW) 218 kg/h  326 kg/h  150 kg/h
KILN-2,5 2.500.000 Kcal/h (2.910 kW) 436 kg/h  654 kg/h  300 kg/h
KILN-3,75 3.750.000 Kcal/h (4.365 kW) 654 kg/h  981 kg/h  450 kg/h
KILN-5 5.000.000 Kcal/h (5.820 kW) 872 kg/h  1308 kg/h  600 kg/h
KILN-7,5 7.500.000 Kcal/h (8.730 kW) 1308 kg/h  1962 kg/h  900 kg/h
KILN-9 9.000.000 Kcal/h (10.477 kw) 1569 kg/h  2354 kg/h  1076 kg/h
KILN-11 11.000.000 Kcal/h (12.800 kW) 1918 kg/h  2877 kg/h  1315 kg/h
KILN-20 20.000.000 Kcal/h (23.273 kW) 3487 kg/h  5231 kg/h  2391 kg/h

Ważne: Spalarnia odpadów z piecem obrotowym na odpady medyczne oraz przemysłowe pracuje przez 24h/d oraz 7500 h/rok.

2. Układ odzysku energii: zawsze dostosowany do zaistniałej sytuacji

Układ do odzysku energii jest zawsze projektowany indywidualnie. Produkcja energii elektrycznej jest atrakcyjna z tym, że dla małych instalacji jest ona skomplikowana oraz najmniej zyskowna. Minimalna wydajność spalarni powinna wynosić 3 ton/h odpadów. Jeżeli ciepło można wykorzystać w innym procesie produkcyjnym np. do suszenia czegoś to należy poważnie rozważyć taką opcje, ponieważ połączenie spalarni oraz produkcji jest najbardziej opłacalne. Korzystną sytuacją będzie jeżeli produkcja może zatrzymać się w tym saym czasie co spalarnia, zwykle taka sytuacja jest niemożliwa. 

kocioł

Zdjęcie: Wnętrze kotła parowego z przegrzewaczem oraz płaszczem wodnym 

Przykład :
Jako medium pośrednie wytwarzamy parę, z której można produkować energię elktryczną. Komora dopalania jest pionowa oraz kocioł także ma pionową strukturę ze względu na łatwiejszą ewakuacje pyłów. Nasze projekty pozwalaja na ciągłą pracę kotła. Kolejny rysunek pokazuje możliwe ustawienie instalacji. Ustawienie zostało dobrane na podstawie wieloletniego doświadczenia operacyjnego w spalarni.

Przeczytaj więcej o włąściwym doborze odzysku energii w spalarni.

3. Część do oczyszczania gazów spalinowych

Bag house filter for flue gas treatment

Zdęcie: Przykład oczyszczania na sucho gazów spalinowych (Rozmiary: piec-1,25 = +/-300 kg/h odpadów)

W zależności od ilości chloru, siarki azotu oraz innych związków chemicznych zawartych w strumieniu odpadów dobieramy oczyszczanie na sucho oraz/lub na mokro. Takie układy są standardowe i przeprowadza sie w nich proste reakcje chemiczne. Aby dobrze zadziałały musimy zadbać o:

 • Układ załadowczy oraz panel wlotowy: zawarte w strumieniu chemiklalia nie mogą powodować pików 
 • Komora spalania wraz z przekłądnią oraz napędem: aby uniknąć koncentracji należy napisać właściwy program (software)
 • Komora dopalania wraz z palnikiem wspomagającym utrzymanie temperatury 1200 stopni Celsjusza oraz czasu zatrzymania 2 sekundy zapewni pełne spalenie ważne ze względu na tlenek węgla oraz dioksyny i furany.
 • Układ odzysku energii: kocioł oraz quench nie może produkować dioksym :de novo"
 • Dozowniki węgla aktywnego oraz wodorowęglanu sodu w oczyszczaniu na sucho
 • Płuczki HCl, SO2, płuczka Venturiego oraz odmgławiacz w oczyszczaniu na mokro 
 • Oczyszczanie na sucho: filtr workowy z rękawami teflonowymi oraz układem do usuwania pyłu usuwa pył, dioksyny i furany
 • Układ monitoringu ciągłego emisji, wszystkie urzadzenia oraz punkty controlne do optymalizacji kosztów operacyjnych (głównie zużycia reagentów)
  Panele kontrolne wraz z oprogramowaniem do monitorowania instalacji także przez internet.

 

Spalarnie odpadów medycznych oraz niebezpiecznych - ciekawe linki