Systemy gromadzenia odpadów

 

 • Zdjęcie 1: Widok na park kontenerów do selektywnego zbierania odpadów
 • Zdjęcie 2: Zadaszone miejsce na gromadzenie baterii oraz innych odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych
 • Zdjęcie 3: Odzysk metali
 • Zdjęcie 4: Odpady organiczne przeznaczone do kompostowania
 • Zdjęcie 5: Oddzielne zbieranie oleju samochodowego (niebieski pojemnik) oraz oleju spożywczego (żółty pojemnik)
 • Zdjęcie 6: Nie mozna zapłacić gotówką w parku kontenerów na odpady
 • Zdjęcie 7: Automat do zapłaty z rozróżnieniem ilości oraz rodzaju odpadów
 • Zdjęcie 8: Wejście oraz automat do zapłaty, kontrolowane przez pracowników parku
 • Zdjęcie 9: Torby na odpady w różnych kolorach w sklepie przeznaczone do zbierania odpadów "z drzwi do drzwi"

 

Systemy gromadzenia odpadów

Wszyscy wytwarzamy odpady, ich ilość zależy od naszej zamorzności, sposobu życia, a przede wszystkim od miejsca gdzie mieszkamy. Największe ilości odpadów wytwarza się w dużych miastach i tam gospodarka nimi jest najistotniejsza.

Pierwszym problemem na terenach zurbanizowanych jest ewakuacja śmieci. Poniżej przedstawimy opis systemu wraz z cenami, karami i potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń. 

Wyróżniamy 3 główne sposoby gromadzenia odpadów:

 1. Indywidualne gromadzenie odpadów, bezpośrednio w miejscu ich wytworzenia np. w domu
 2. Publiczne parki kontenerów lub lokalne punkty zbierania odpadów
 3. Mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych. Specjalnie przystosowana ciężarówka odbiera niebezpieczne odpady z miejsca ich wytworzenia

Najbardziej znanym sposobem gromadzenia odpadów jest zbieranie odpadów w miejscach zamieszkania. Nazywa się to odbieranie "z drzwi do drzwi". Odpady gromadzi się w różnokolorowych torbach plastykowych. Barwy toreb oznaczają rodzaj śmieci:

 • Kolor niebieski: spreje, puszki, butelki pastykowe, kosmetyki, tetra paki oraz aluminium
 • Kolor zielony: odpady organiczne
 • Kolor brązowy: odpady inne niż wcześniej wymienione, inaczej nazywane odpadami komunalnymi. Wszystkie odpady, które nie mogą być powtórnie wykorzystane z wyjątkiem odpadów pochodzenia chemicznego.

System ewakuacji odpadów z miejsca ich wytworzenia zarządzany jest przez gminę. Plastykowe torby o pojemności 75 L (20 kg) lub 40 L (10kg) oraz odpady niebezpieczne odbierane są zgodnie z  gminnym kalendarzem odbierania odpadów. Jeżeli nie podpisano innej umowy to właściciel posesji może zgromadzić maksymalnie 4 torby odpadów tygodniowo.

Opisane powyżej torby kupuje się w sklepie zaopatrywanym przez gminę. Każdy okrąg charakteryzuje się innym wzorem lub kolorem toreb. Urząd gminy zaopatruje się w nie u producentów raz do roku. Zakład zbierania odpadów akceptuje śmieci zapakowane tylko w torby zatwierdzone przez gminę. Ceny toreb uzależnione są od ich przeznaczenia, a więc od koloru np.:

 • Torby brązowe : 75L - 1,5 euro/torbę
 • Torby brązowe : 40L - 0,75 euro/torbę
 • Torby zielone : 50L - 0,40 euro/torbę
 • Torby zielone : 100L - 0,80 euro/torbę
 • Torby niebieskie : 75L - 0,13 euro/torbę lub 3,10 euro za 25 toreb

Sklepy oferujące torby do gromadzenia odpadów zobowiązane są do sprzedawania ich po cenach narzuconych przez gminę. W zamian otrzymują prowizję od sprzedaży.

Dodatkowo każde gospodarstwo domowe zobowiązane jest do uiszczania raz do roku podatku od ilości odpadów. Wielkość opłaty zależy od ilości mieszkańców mieszkających w jednym gospodarstwie. Podatek płacony jest bezpośrednio do gminy i wynosi on +/-45 euro/rocznie za rodzinę składającą się z 2 dorosłych oraz 3 dzieci.

Gmina dodatkowo promuje wszelkie inicjatywy ograniczenia ilości śmieci. Jeżeli podatnik zdecyduje się zainstalować prywatny system np. do kompostowania dostanie od gminy zwrot 10 - 30 % nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo można skorzystać z pomocy ekspertów na koszt gminy.

Sposoby unieszkodliwiania innych rodzai odpadów:

 • Odpady pochodzenia medycznego jak: przeterminowane lekarstwa, odpady szpitalne itp. najczęściej unieszkodliwiane są w spalarniach wyposażonych w piece obrotowe.
 • Odpady elektryczne jak: stare odkurzacze, lodówki, ekspresy do kawy lub inne sprzęty gospodarstwa domowego odprowadzane są do specjalnych zakładów gdzie odzyskuje się wszelkie części mogące zostać powtórnie wykorzystane jak metal, przewody itp.
 • Odpady chemiczne i inne niebezpieczne jak lakiery, farby, rozpuszczalniki itp. unieszkodliwiane są w spalarniach odpadów niebezpiecznych.

Odbiór odpadów medycznych

Przeterminowane lekarstwa zagrażają zdrowiu i bezpieczństwu ludzi oraz środowisku. Oddaje się je bezposrednio do lekarza lub zostawia w aptece. Nstępnie firmy specjalizujące się w transporcie tego typu odpadów przewożą je do spalarnii. Odpady te mieszane są z odpadami szpitalnymi oraz pochodzących z laboratoriów. Czas pomiędzy dostarczeniem odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego a ich termicznym unieszkodliwieniem nie może przekroczyć 48 godzin.

Odpady przemysłowe

Zbieranie dpadów przemysłowych oraz niebezpiecznych jest usługą business'u dla bussines'u. Prowadzone jest to przez transporterów wyposażonych w sprzęt specjalistyczny. Musą oni posiadać odpowiednie pozwolenia oraz uprawnienia do wykonywania takiej dziłalności. Odpady przemysłowe przechodzą proces segragacji oraz recyclingu, te które pozostaną spalane są w spalarniach odpadów niebezpiecznych.

Masz więcej pytań?
Podziel się nimi na naszym forum...