Piec rusztowy

 • Zdjęcie 1: Schemat spalarni z piecem rusztowym
 • Zdjęcie 2: Spalarnia odpadów komunalnych nie podlegających odzyskowi.
 • Zdjęcie 3: Waga
 • Zdjęcie 4: Bunkier na odpady
 • Zdjęcie 5: Wentylator wyciągowy pobiera powietrze z bunkra aby zasilić spalarnie tlenem (O2).
 • Zdjęcie 6: Pomieszczenie kontrolne
 • Zdjęcie 7: Palenisko, +/-950 stopni Celsjusza
 • Zdjęcie 8: Spalarnia z piecem rusztowym
 • Zdjęcie 9: System monitorowania komory spalania pomagający zoptymalizować cały proces.
 • Zdjęcie 10: Popielnik.
 • Zdjęcie 11: Transport popiołu oraz odzysk matali
 • Zdjęcie 12: Panel kontrolny drzwi bunkra na popiół oraz lej
 • Zdjęcie 13: Bunkier na pipiół wraz z lejem do załadunku na ciężarówki
 • Zdjęcie 14: Zbiorniki magazynowe na pył z gazów spalinowych
 • Zdjęcie 15: Układ ewakuacji pyłów do zamkniętych kontenerów
 • Zdjęcie 16: Układ odzysku energii
 • Zdjęcie 17: Komin

Spalarnia z piecem rusztowym na odpady komunalne

30% odpadów komunalnych po sortowni nie nadaje się do ponownego wykorzystania oraz do składowania. Spalane jest to w piecu rusztowym. Wartość kaloryczna pozwala na spalanie ich bez użycia paliw konwencjonalnych. Rozruch spalarni nastepuje na palnikach wspomagających, aż do momentu gdy wnętrze osiagnie +/-950 stopni Celsjusza.

Proces spalania

Odpady zrzucane są z ciężarówek do bunkra spalarni. Następnie przenoszone są do leja załadowczego. Przesuwając się oraz trzęsąc na płytkach rusztu odpady schodzą wolno w dół oraz spalają się. Komora spalania zasilana jest powietrzem z bunkra, dzięki temu przykry zapach nie ulotni się na zewnątrz i zostanie zneutralizowany. Temperatura spalania wynosi +/-950 stopni Celsjusza oraz czas zatrzymania odpadów w palenisku wynosi +/-45 minut do 1 godziny.

 

Grate incinerator

Zdjęcie 1 : Piec rusztowy na odpady komunalne

Po spalaniu pozostają dwa rodzaje odpadów:

 1. Popiół, który stanowi +/-10% początkowej objętości odpadów
 2. Gazy spalinowe o wysokiej temperaturze 

Popiół jest chłodzony oraz odzielane są większe elementy. Następnie przechodzi przez elektromagnez, który wyłapuje metal i skaładowany jest w bunkrze, skąd ładowany jest na ciężarówki oraz wywożony przez wyspecializowane przedsiębiorstwa, które selekcjonują z odpadów półprzewodniki oraz toksyczne substancje. Tak przerobiony popiół nie zawiera substancji niebezpiecznych i może być wykorzystany jako materiał konstrukcyjny.

Oczyszczanie gazów spalinowych

Układ do oczyszczania gazów spalinowych jest największą częścią spalarni odpadów komunalnych. Gazy spalinowe muszą zostać oczyszczone zanim wejdą w komin. Dyrektywy europejskie dotyczące emisji stanowią ważny element w eksploatacji spalarni.  

Aspekty finansowe oraz koszty operacyjne spalarni z odzyskiem energii

Koszty operacyjne spalarni zależą od kraju. Podajemy szacunkowe dane wynikające z danych pochodzących z Europy zachodniej. Instalacje są tylko zyskowne jeżeli zasilane są odpadami w ilości min. 100.000 ton na rok oraz pracują na najwyższych obrotach. Oznacza to, że spalarnia musi pracować w systemie ciągłym +/- 7000 - 8000 godzin na rok. Dane prezentowane przez nas mają wyłącznie charakter informacyjny, po szczegółowe dane prosimy o kontakt. 

Przychody, zyski oraz korzyści

 • Opłata za odpady: +/- 100 - 125 euro/ton
 • Przychód z odzysku energii: Zależy od wartości kalorycznych odpadów. Można przyjąć 590 KWh/ton odpadów komunalnych.
 • Przychód ze sprzedaży złomu odzyskanego z popiołów: 0,1 euro/ton odpadów

Istnieją także inne rodzaje przychodów jak dopłaty do produkcji zielonej energii, ale zależą one od polityki danego kraju.

Koszty

 • Rozruch oraz zakupy: 535 euro/ton rocznie
 • Koszty obsługi: 1,4 euro/ton rocznie

Dane obliczone są na spalarnie o wydajności większej niż 100.000 ton/rok odpadów.

Linki związane ze spalarniami odpadów komunalnych