Incinerators

  • Zdjęcie 1: Spalarnia z piecem obrotowym
  • Zdjęcie 2: Spalarnia odpadów płynnych i gazowych

Spalarnia odpadów

W zależności od pojemności oraz od rodzaju odpadów wyróżniamy różne typy spalarni:

  1. Spalarnia odpadów medycznych i niebezpiecznych - Piec obrotowy
  2. Spalanie odpadów płynnych i gazowych
  3. Produkcja "Zielonej energii" 

Dobór odpowiedniej technologii spalania zależy od profilu firmy Klienta, sytuacji rynkowej oraz modelu biznesowego.

Spalarnia odpadów komunalnych

Piec rusztowy

Zdjęcie: Środek pieca rusztowego 

Ilość odpadów przyjeżdżających do spalarni mieści się w granicach 9-14 ton/godz. Następnie tworzy się jednolita mieszaninę odpadów, którą się rozdrabnia i tak podaje się je do podajnika. Temperatura w komorze wynosi ok. 1000 st. C. Ten typ spalarni wykorzystuje się do spalania odpadów komunalnych oraz bytowych.
Czytaj dalej...

Piec obrotowy - Spalarnia odpadów medycznych i niebezpiecznych

Piec obrotowy

Photo: example of a rotary kiln incinerator

Optymalna ilość odpadów dla średniej wielkości spalarni wynosi 0,25 - 5 Mg/h. Następnie bez wcześniejszego przygotowania podawane są windą bezpośrednio do pieca. W piecu wymagana jest temperatura +/-1200 stopni Celsjusza. Najczęściej do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, jakimi są odpady medyczne i chemiczne, stosuje się piece obrotowe. Można w nich  spalać zarówno części stałe, płynne i gazowe. Jednocześnie dzięki ruchom obrotowym pieca odpady są mieszane i następuje równomierny rozkład temperatury, co pozwala na całkowite ich zgazowanie. 
 Czytaj więcej...

Kotły parowe - produkcja "Zielonej energii" (zielona energia)

Piec rusztowy

Zdjęcie: Części kotłą parowego 

Energia wytwarzana podczas termicznej destrukcji odpadów może zostać powtórnie wykorzystana zarówno do celów wewnętrznych instalacji jak i zewnętrznych. Przenośnikami energii mogą być: para wodna, podgrzana woda, powietrze. Zgromadzone w ten sposób ciepło jest następnie wykorzystane w centralnym ogrzewaniu, wentylacji lub nawet do produkcji energii elektrycznej. Nasze przedsiębiorstwo oferuje szeroki wybór kotłów parowych mających szerokie zastosowanie, o różnych rozmiarach, pracujących przy różnym ciśnieniu. Dysponujemy różnymi wielkościami kotłów od małych lub średnich przewodów oraz kotłów przemysłowych pracujących w zakresie ciśnienia od 10 barG do 40 barG.
 Czytaj dalej...

Business plan spalarni odpadów

Odzysk energii, cena unieszkodliwiania odpadów, niezbędne chemikalia, pozostałe koszty oraz przychody przedstawione są w tabeli 1. Przekształcenie ich w plan biznesowy lub studium wykonalności finansowej wymaga dodatkowych założeń. Proszę zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi tworzenia biznes planu dla spalarni.
Czytaj dalej...

Wszystkie spalarnie w Polsce

Piec rusztowy

Czytaj dalej...