Referencje

ITC Turkiye - Ankara 20162015
  • Zdjęcie 1: ITC - Turkiye - Ankara (2022) - 2 x Spalarnia z piecem obrotowym 4 tony/h.
  • Zdjęcie 2: EKG & FZP Polska (2016) - Oprogramowanie, uruchomienie, rozwiązywanie problemów oraz dostrajanie instalacji do spalania RDF
  • Zdjęcie 3: EKG Polska (2015) - NDM - projektowanie systemu oczyszczania spalin

Referencje Igniss

EKG - Polska  - Piec na 3 MW zaprojektowaliśmy wraz z podwójnym systemem oczyszczania gazów spalinowych oraz dla 1,5 MW zaprojektowaliśmy układ oczyszczania spalin, szafy elektryczne i oprogramowanie. 

Obiekty zaprojektowane przez Zarząd firmy Igniss 

Ważne : To jest lista referencyjna inżynierów pracujących dla IGNISS ENERGY Sp. z o. o., nie samej firmy, ponieważ IGNISS ENERGY Sp. z o. o. jest nowym przedsiębiorstwem projektującym innowacyjne spalarnie oparte na doświadczeniu. Wiedza ta została nabyta przez nich podczas pracy w kilku innych przedsiębiorstwach. Spalarnie wymienione poniżej są instalacjami, w których załoga IGNISS pracowała przy budowie przeciwprądowego pieca obrotowego wraz z odzyskiem energii.

Mobruk (Karsy, Ożarów, Polska) Odpady niebezpieczne

Instalacja z piecem obrotowym wraz z systemem kogeneracji, kotłem, turbiną przeciwprężną oraz wykorzystaniem pary wydmuchowej w suszarni paliw alternatywnych

EDCO (Arabia Saudyjska) Płynne odpady niebezpieczne

Spalarnia z piecem obrotowym 2 tony/h z systemem kogeneracji, kotłem, turbiną przeciwprężną oraz parą wydechową wykorzystywaną w wyparce.

Eco (Singapore) Przemysłowe odpady niebezpieczne

Spalarnia z piecem obrotowym 3 ton/h z systemem kogeneracji, kotłem, turbiną przeciwprężną oraz para wydechowa wykorzyztywana jest do ulepszenia procesu

NSL (Singapore) osady chemiczne/oejowe

Spalarnia z piecem obrotowym 900 kg/h z odzyskiem energii, kotłem, turbiną przeciwprężną oraz z wykorzystaniem pary wydechowej do ulepszenia procesu.

Pro Air Clean (Romania) odpady przemysłowe

Spalarnia z piecem obrotowym 2200 kg/h z odzyskiem energii, kotłem, turbiną przeciwprężną oraz z wykorzystaniem pary wydechowej do ulepszenia procesu.

CITENCO (Vietnam) odpady medyczne

Spalarnia z piecem obrotowym 900 kg/h z odzyskiem energii, kotłem, turbiną przeciwprężną oraz wykorzystaniem pary wydechowej do polepszenia procesu.

AROMA Chemicals (Singapore) odpady chemiczne

Spalarnia z piecem obrotowym 5000 kg/hz odzyskiem energii, kotłem, turbiną przeciwprężną oraz wykorzystaniem pary wydechowej do polepszenia procesu.

REMONDIS (Holandia) odzysk srebra

Spalarnia z piecem obrotowym 400 kg/h odzyskiem energii, w zimie energia wykorzystywana jest do ogrzewania budynków.

CITENCO (Wietnam) odpady medyczne

Spalarnia z piecem obrotowym 900 kg/hz odzyskiem energii, kotłem, turbiną przeciwprężną oraz wykorzystaniem pary wydechowej do polepszenia procesu.

GLAXO SMITH KLINE (Singapur) odpady przemysłowe

Spalarnia z piecem obrotowym.
Bez odzysku energii

CHEMOGAS (Belgia) - Upuszczane gazy przemysłowe

Piec statyczny 125kg/h
Bez odzysku energii.

SEMBCORP (Singapur) odpady chemiczne

Spalarnia z piecem obrotowym 300kg/h.
Bez odzysku energii.

CHEMSOLV (Singapur) Odpady przemysłowe

Spalarnia z piecem obrotowym 300kg/h.
Bez odzysku energii.

CRAMOIL (Singapur) Odpady przemysłowe

Spalarnia z piecem obrotowym 300kg/h.
Kocioł na gazy spalinowe 5 barG Para odlotowa kierowana jest do dalszych urządzeń.