Spalarnia i jej wpływ na rynek pracy

Witam . Czy ktoś z państwa posiada niezbędne materiały dot. systemów gospodarki odpadami , oraz ich wpływ na rynek pracy. Dziękuję .

Praca

Dysponujemy informacją na temat ilości osób pracujących w spalarni. Aby obsługiwać instalacje 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, zakładając, że czas pracy instalacji wyposażonej w piec obrotowy do spalania medycznych oraz niebezpiecznych odpadów w ciągu roku wynosi 8000 godzin:

  • 300 kg/h -- 5000 kg/h pracje 8-9 członków obsługi oraz 2 osoby nadzorujące
  • > 5000 kg/h, nie znamy takiego przypadku pracującej instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Dla spalarni odpadów komunalnych wyposażonych w piece rusztowe:

  • W instalacji przerabiającej 140.000 ton rocznie, pracuje +/-40 osób. + 2 razy do roku odbywa się kontrola techniczna trwająca 1 miesiąc. W tym czasie u podwykonawcy zatrudnionych jest do obsługi instalacji 100 osób.

Oczywiście poza instalacją pracuje także inny personel np. w instalacjach segregujących odpady (czasami są to więźniowie).