Skład spalin nie oczyszczonych ze spalarni

Witam, jaki jest średni skład spalin nie oczyszczonych??

Biomonitoring

Witam,

Według prawa UE spalarnia działa prawidłowo, kiedy parametry gazów spalinowych oczyszczonych mierzonych na kominie odpowiadają normom. Prawo polskie jest kopią wytycznych regulowanych przez UE. Obowiązkowy jest monitoring ciągły, sekunda po sekundzie, wszystko zapisywane jest w bazie danych. Dane te stanowią zródło informacji Ministerstwa Ochrony Środowiska. Jeżeli spalarnia przekracza normy emisyjne, automatycznie się wygasza.

Przykład: 600 kg/godz. odpadów medycznych.

 • SOx < 10 mg/Nm3
 • NOx = 25 mg/Nm3
 • CO < 10 mg/Nm3
 • HF < 0,05 mg/Nm3
 • HCl = 5,10 mg/Nm3
 • Cd < 0,002 mg/Nm3
 • Pb < 0,002 mg/Nm3
 • Mercury < 0,003 mg/Nm3
 • Pył = 2,18 mg/Nm3
 • Dioksyny/Furany = 0,0535 pgTEQ/Nm3
 • Naftalen = 0,5 mg/Nm3

Taka instalacja produkje 10.000 Nm3/godz. oraz pracuje 7200 - 8000 godz. rocznie.

Więc...

NOx = 25 mg/Nm3 x 10.000 Nm3/godz. x 8000 godz/rok = 1800.000.000 mg/rok = 1,8 ton NOx/rok.

Można porównać wyniki : SOx, Pył, NOx, .... z n.p.polskich elektrociepłowni opalanych węglem.

Dioksyny powstają także np. przy paleniu papierosów. W papierze od paierosów znajduje się chlor i dioksyny wciągane są prosto do płuc. Jedna paczka papierosów rocznie szkodzi więcej organizmowi niż spalarnia przez cały rok. Te substancje są obecne przez cały czas w naszym życiu, dlatego prawo UE normuje je w taki sposów, a nie w inny.

Otrzymane wyniki trzeba łączyć z innymi emitorami np. palaczami papierosów, samochodami w miastach, kotłowniami,... Najwięcej dioksyn, więcej niż wartości mierzone tuż obok spalarni, jest na wsi, ponieważ ludzie tam spalają śmieci we własnych paleniskach w sposób niekontrolowany.

Jakie jest zagrożenie przy składowaniu odpadów?

Składowanie odpadów niesie ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej. Jeżeli istnieje takie zagrożenie składowisko okalane jest murem dookoł; wygląda to jak wielki basen. To jest bardzo kosztowna inwestycja, kosztuje kilka miljardy euro. Czasami, aby chronić ujęcie wody pitnej lepiej jest zamknąć składowisko, a wszystkie odpady wykopać i spalić !

Biomonitoring

Oddziaływanie pomiędzy środowiskiem oraz zdrowiem ludzi jest od wielu lat monitorowane w Belgii.

Na przykład w Belgii biomonitoring jest przeprowadzany przez Uniwersytet. Badają tam stężenie substancji toksycznych we krwi ludzi mieszkających w okolicy spalarni, w miastach, na wsi oraz w okolicy zakładów przemysłu metalurgicznego... Wyniki w poszczególnych miejscach różnią się. Na wsi jest więcej dioksyn, w okolicach przemyslowych jest większe stężenie matali ciężkich. Głównym wynikiem jest jednak, że najważniejsze dla zdrowia jest: nie palić, uprawiać sporty oraz zdrowo sie odżywiać, wtedy organizm nie odkłada tłuszczu, który jest magazynem wszystkich toksycznych substancji, bez względu na miejsce zamieszkania oraz sąsiedztwo.

Informacja jest publiczna: http://www.milieu-en-gezondheid.be (Dostępna jest także angielska wersja)