o technologi oczyszczania gazów kwaśnych

Chciałabym uzyskać bardziej szczegółowe informacje o technologi oczyszczania gazów kwaśnych.

Oczyszczanie na sucho/na mokro

  OCZYSZCZANIE NA SUCHO  OCZYSZCZANIE NA MOKRO 
Substancje adsorbujace chlor (Cl) wstrzykiwane do strumienia gazów spalinowych

NaHCO3
Wodorowęglan sodu (pył)

Na(OH)
Wodorotlenek sodu (płyn) 

Reakcja chemiczna

 
HCl + NaHCO3 --> NaCl + H2CO3

H2CO3 → H2O + CO2 (gaz) 

 HCl + Na(OH) --> NaCl + H20 (gaz)

Usuwanie

NaCl jest solą (sól kuchenna) w postaci stałej, która osadza sie na filtrze workowym. Filtr workowy jest to urządzenie mechaniczne, gdzie materiał z którego zbudowane są rękawy filtra ma pory o srednicy mniejszej niż średnica substancji usuwanej. Rekawy zbudowane sa z teflonu.

 NaCl jest solą (sól kuchenna), która rozpuszcza sie w parze wodnej. Para następnie ochładzana jest w wieży chlodniczej zwanej inaczej quench. Po przejściu przez quench roztwór kierowany jest do zwężki Venturi'ego.

Zwężka Venturi'ego ma postać przewodu zwężającego się pośrodku, a następnie ponownie rozszerzającego się. Zmniejszenie się średnicy powoduje znaczne zwiększenie się predkości przepływu cieczy i rozproszenie jej w małe kropelki. Zjawisko to jest możliwe przez jednoczesne zmniejszenie się ciśnienia.(Zasada Venturi'ego = zwiekszenie się prędkości przepływu powoduje zmniejszenie się ciśnienia) W momencie zmniejszenia się cisnienia strumień cieczy rozprasza się tworząc mikrokroppelki. Kropelki zawieraja rozpuszczoną sól NaCl.

Usuwanie chloru

 

Filtr workowy