O piecu obrotowym

Różne pytania dot. pieca obrotowego

Od jakiej wielkości / wydajności produkujecie komory obrotowe?

Od jakiej wielkości / wydajności produkujecie komory obrotowe. Jaki jest typoszereg?

Nie tworzymy typoszeregów. Długość pieca zależy od rodzajów odpadów i ich prędkości spalania. Przykładem może być drewno: Sosna spala się szybko więc piec będzie krótki a dąb spala się dłużej więc piec będzie dłuższy. Efektywność spalania można regulować szybkością obrotów ale tylko w minimalnych zakresach. Jeżeli piec obraca się za wolno to wygaśnie. jeżeli prędkość obrotowa będzie na duża to obracające się odpady przyduszają się i może to spowodować wygaśnięcie wsadu.

Cena

Cena inwestycji zależy od ilości odpadów, wartości kalorycznej oraz ilości chloru. Oferujemy kompletne instalacje wraz z częścią oczyszczającą gazy odlotowe. Minimalna ilośc odpadów warunkująca opłacalnośc inwestycji to 250 kg/h. Cena utylizacji jednej tony, bez wliczania odzysku energii, w najmniej korzystnym przypadku wyniesie, w instalacji KILN 1,25, 360 euro. Jeżeli przepustowość instalacji zwiększy się do 2 t/h, cena utylizcji 1 t wyniesie 150 euro.

Wyróżniamy dwa rodzaje pieców obrotowych

Wyróżniamy dwa rodzaje pieców obrotowych: przeciwprądowy oraz współprądowy. W naszej ofercie znajduje sie kompletna instalacja do utylizacji odpadów, nie sprzedajemy samych piecy. Naszym celem jest ciągły rozwój oraz doskonalenie technologii spalania substancji niebezpiecznych.

Nie można przekształcić roweru w samochód, tak samo nie można stworzyć ze starej spalarni odpadów nowoczesnej instalacji do termicznej utylizacji odpadów.