Koszt unieszkodliwienia 1 tony odpadów komunalnych

Witam, interesuje mnie średni koszt unieszkodliwienia 1 tony odpadów komunalnych na drodze składowania, i dla porównania koszt utylizacji 1t takich odpadów poprzez spalanie. Dziękuję i pozdrawiam

Koszt budowy spalarni (2)

Ile kosztuje budowa spalarni odpadów komunalnych na kilkaset ton? Ile kosztuje zapłata za korzystanie z takiej spalarni?

n.p.W Belgii jest spalarnia skłądająca się z 2 linii na ok 7 Mg/godz. Instalacja (bez turbiny) jest ubezpieczone na ok. 92 miln. euro. zapłata na bramie za 1 tonę odpadów wynosi ok. 120 euro/ton.

Koszt budowy spalarni

Chciałby się dowiedzieć ile kosztuje budowa i utrzymanie spalarni odpadów komunalnych i niebezpiecznych (odpady radioaktywne, chemiczne, biologiczne, bio-chemiczne), oraz w jakiej temperaturze są spalane odpady.

Nie są mi znane spalarnie do utylizacji odpadów radioaktywnych. Odpady takie składuje się i czeka na połowiczny rozkład materiału promieniotwórczego, który może trwać 10 000 lat. Dlatego trzeba czekać, aż materiał promieniotwórczy przestanie już być niebezpieczny. Inne odpady nie mają czasu rozkładu materiału promieniotwórczego.

Odpady chemiczne, medyczne oraz inne niebezpieczne spala się w piecu obrotowym. Cena instalacji zależy od rodzaju odpadów, ceny kształtują się od 800 - 4000 zł za tonę. Odpady spala się w temperaturze 1100 st. C. (Wysokotemperaturowe piece obrotowe)

Odpady komunalne spala się w spalarniach rusztowych. Cena takiej utylizacji to +/- 120 euro/t, temperatura spalania wynosi 850 st. C.

Koszt spalania odpadów

Obecnie cena utylizacji odpadów, nie obejmująca ich transportu wynosi około:

  • Za składowanie na wysypisku: 120 - 180 PLN/ton
  • Spalanie: 120 euro/ton (ok. 480 PLN/ton)

Składowanie odpadów na wysypisku staje się coraz droższe. Wiele skłądowisk zostanie wkrótce zamkniętych i cena utylizacji odpadów musi wzrosnąć do 120 euro/ton. Dlatego wprowadzoni podatek od składowania,który powiększa cenę składowania o 50%.

W USA ceny spalania odpadów sąniższe niż w Europie, ponieważ spalanie konkuruje ze składowaniem. W USA wysypiska są wciąż otwarte, chociaż powinny zostać zlikwidowane i cena będzie kształtowana przez spalanie. POwyżej omawiano spalanie odpadów komunalnych w piecu rusztowym.