Korozja i odzysk ciepła w małej instalacji

Mam pytanie dotyczące odzysku ciepła z instalacji. Co to za kocioł i jak wyglada jego czyszczenie i jaka jest wydajności cieplna przy unieszkodliwianiu odpadów medycznych około 300kg/h.

Korozja

Układ chlodzenia gazów odlotowych w instalacji o przepustowosci 300 kg/h składa sie z wymiennika ciepła z olejem termicznym wykorzystanym jako plyn chłodzacy. Dzieki zastosowaniu tego medium mozliwe jest kontrolowanie temperatury powierzchni połączeń przewodów oraz eliminacja zagrozeń tych punktów korozją spowodowaną kondensacją związków kwaśnych znajdujacych sie w strumieniu gazów spalinowych. Chłodnica wyposażona jest w lej oraz w zgiornik na pył.

Odzyk energii w małych instalacjach (300 kg/h)

Ciepło zmagazynowane w oleju termicznym można odzyskać. Efektywność takiego procesu wynosi 50% energii dostarczonej z odpadami, jeżeli efektem końcowym ma być podgrzana woda. Dla instalacji o przepustowości 300 kg/h ekonomicznie nie uzasadnione jest wytwarzanie z odpadów energii elektrycznej.

Przykład: Dla odpadów medycznych, które charakteryzują się wartością kaloryczna wynoszacą 21.000 kJ/kg ilość ciepła jakie możemy odzyskać wynosi: 300 kg/h x 21.000 kJ/kg x 50% = 3150.000 kJ/h = 875 kWatt). Wymiennik ciepła z olejem termicznym ma przepustowość 2000 kWatt.

Jeżeli możliwe by było chłodzenie gazów spalinowych bezpośrednio wodą (lub parą wodną), można by osiągnąć w danym punkcie punkt rosy. Taki punkt powoduje kondensacje oraz korozję, powstawanie placka z pyłu, zmniejszenie transferu ciepła oraz w konsekwencji konieczność zatrzymania całej instalacji i jej czyszczenia. Zastosowanie oleju termicznego zamiast wody lub pary wodnej jako płynu chłodzacego spowoduje bezawaryjną prace instalacji przez 28 dni w miesiącu.

Przykład przewodu gazowego gdzie doszło do kondensacji

Obok przedstawione zostały przykłady kondensacji oraz problemów związanych z korozją w przewodach, przez które przechodzą gazy odlotowe. Materiał, z którego wykonane zostały przewody został niewłaściwie dobrany (tani materiał). Punkty korozji spowodowane sa kondensacją. Przewody pokazane poniżej mają tylko kilka tygodni.

Duży otwór inspekcyjny znajdujący sie w części górnej chłodnicy oraz leja, służy do ewentualnego oczyszczania połączeń przewodów.

 

Po przejściu strumienia spalin przez komorę dopalania...

Po przejściu strumienia spalin przez komorę dopalania, a przed kotłem wstrzykujemy do gazów spalinowych powietrze atmosferyczne, aby obniżyć jego temperaturę z 1100 C do 850-900 C. Zabieg ten pozwala uniknąć osadzania się pyłu w środku kotła oraz ochronić ściany kotła przed przegrzaniem.