Jak wybrać typ pieca?

prosze omówić działanie wybranej spalarni śmieci

Wybór typu pieca

Zależy to od dostępnej technologii, rodzaju odpadów, prawa ochrony środowiska oraz ceny utylizacji odpadów.

Przykład 1: Jaka jest najlepsza technologia to utylizacji odpadów medycznych?

Odpady medyczne zawierają twarde materiały jak igły, są wysokokaloryczne ze względu na znajdujący się tam plastyk, alkohole używane do dezynfekcji itp. Powinny być szczelnie opakowane, aby nie było kontaktu z patogenami oraz wirusami jak np. HIV. Muszą zostać spalone w całości.

Dlatego inne technologie spalania odpadów medycznych jak:

  • Piec rusztowy: nie zapewnia dostatecznie wysokiej temperatury spalania, ponieważ konstrukcja pieca nie wytrzymuje wysokich temperatur generowanych przez wysokokaloryczne odpady. Aby doszło do pełnego spalenia odpadów medycznych temperatura w piecu powinna wynosić 1000 stopni C.
  • Złoże fluidalne: materiały twarde jak szkło czy metal przechodzą przez złoże w nietkniętej postaci. 
  • Piec statyczny: odpady nie są obracane, co sprawia, że nie zachodzi pełny proces ich utleniania. Spaleniu ulega zewnętrzna część odpadów, a część wewnętrzna pozostaje nie naruszona.
  • Piec obrotowy: odpady obracane są w piecu, konstrukcja wytrzymuje wysoką temperaturę generowaną przez odpady, jest to klasyczne rozwiązanie służące do destrukcji odpadów medycznych
  • Plazma: Energia znajdująca się w odpadach pozwala na wytworzenie temperatury nie przekraczającej 1600 C. Powoduje to konieczność zużycia energii konwencjonalnej jak gaz, elektryczność, aby uzyskać pożądaną temperaturę. Dlatego ta technologia jest kosztowna w eksploatacji.

Aby zapoznać się z zaletami i wadami pozczególnych technologii zachęccam do przejrzenia tabeli znajdującej się poniżej:

 

Odpady niebezpieczne Odpady płynne i gazowe Odpady komunalne Odpady homogeniczne Odpady niepalne
Odpady medyczne, przemysłowe, mieszanina, różnych innych, itp. Odpady PCB, oleje PCB, itp. Odpady komunalny po recyclingu (bez szkła, materiałów biodegradowalnych, baterii, etp. np. Osady ściekowe np. Azbest
Piec obrotowy Piec Statyczny Piec rusztowy Piec fluidalny Piec plazmowy
Gdy po spaleniu pozostaje dużo popiołu Gdy po spaleniu nie pozostaje dużo popiołu Powstaje dużo popiołu oraz wsad charakteryzuje się dużą objętością oraz małą wartością kaloryczną Materiały homogeniczne, o małej gęstości Azbest np. jest minerałem, nie pali się. W procesie plazmowym nastepuje wtopienie materiały w szkło.

Czasami do wyboru rozwiązania dochodzi ze względów politycznych. Na przykład: Spalanie odpadów medycznych razem z odpadami komunalnymi w piecach rusztowych. Stosuje sie takie rozwiązanie ze względu na otrzymane pozwolenie na budowę spalarni odpadów komunalnych, ludzie mieszkający w pobliżu istniejącego komina nie wiedzą co jest spalane i dzięki temu nie ma protestów publicznych.