Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami

Piszę pracę na temat Kryteria wyboru lokalizacji obiektów gospodarki odpadami. Potrzebuję jakieś informacje na ten temat :)

Jakie są główne zasady wyboru "lokalizacji obiektów gospodarki odpadami"?

Jakie są główne zasady wyboru "lokalizacji obiektów gospodarki odpadami"?

  • Punkt gromadzenia odpadów? Przedstawiony na naszej stronie lokalny punkt gromadzenia odpadów jest usytuowany na terenie należącym do gminy, jak najbliżej skupisk ludności czyli producentów odpadów.
  • Spalarnia odpadów komunalnych? Na zamieszczonej mapie znajdują się wszystkie spalarnie komunalne we Flandrii w Belgii. Widać tu wyraxnie, że system gospodarowania odpadami jest zcentralizowany. Odpady z miast oraz z miast satelickich transportowane są do instalacji do ich termicznej utylizacji. Dojazd do spalarni musi być łatwy, dlatego zazwyczaj sytuowane sa blisko autostrad lub obwodnic miejskich.
  • Spalarnie odpadów niebezpiecznych? Są one najczęściej usytuowane blisko źródła odpadów np. w strefach przemysłowych. Jak najbliżej producentów odpadów, spowodowane jest to głownie ryzykiem oraz kosztami związanymi z transportem.
  • Spalarnie odpadów medycznych? Sytuowane są jak najbliżej szpitali. Przyjmuje się, że na jedno łóżko szpitalne przypada 1 ton odpadów rocznie. Dla najmniejszej opłacalnej instalacji minimum odpadów wynosi 7500 ton na rok.

Lokalizacja zależy głównie od miejscowej polityki oraz protestów publicznych. Siła publicznych protestów zależy głownie od stopnia informacji mieszkańców oraz od przejrzystości przedsięwzięcia. Jeżeli mieszkańcy zostali odpowiednio poinformowani o planowanej inwestycji (także o zagrożeniach), siła protestu znacznie spada. Zawsze trzeba się liczyć z niewielkim protestem.