O popiele

Różne pytania dot. popiołu z spalarni

Zeszkliwieniem żużla i popiołu

Instalacje do spalania ze zintegrowanym zeszkliwieniem żużla i popiołu. chodzi o cele osiągane w tego typu spalarniach, stosowane technologie oraz o przedstawienie wad i zalet tej metody.

Dopalone materiały albo NIE dopalone materiały?

Jeśli spalarnia działa prawidłowo nie ma żużla, tylko (szary) popiół i pył (jak w dobrym kominku gdzie pali się drewnem). Jeśli spalarnia nie działa prawidłowo zostaje czarny popiół oraz "żużel", czyli stopione, a nie dopalone materiały/smieci/węgiel. Odpady przy wysokiej temperaturze oraz braku tlenu ulegają stopieniu oraz metale znajdujące się w tych odpadach wtapiają się w nie spalony węgiel organiczny (jak metale ciężkie, szlachetne...).

Ilość nie dopalonego węgla (popiołu, żużla oraz pyłu) organicznego w źle działającej spalarni wynosi dwa razy tyle co w prawidłowo działającej.

Jeśli popiól zawiera wiecej niż 2% węgla, nie wolno go składować w Unii Europejskiej. Dlatego zużywa się go np. przy budowie dróg, tam, ... itp. i w ten sposób z autostrady robi sie ukryte wysypisko.

Jeśli spalarnia działa prawidłowo nie powstają w niej żużle tylko popiól i pył. Pył jest odpadem niebezpiecznym gdyż zawiera w sobie metale ciężkie. Na dzień dzisiejszy często "stabilizowany" jest on w betonie i następnie składowany na wysypisku.

Odzysk metali ciężkich oraz innych z popiołu

Surowce potrzebne nam jutro możemy dziś odzyskać z odpadów np. z popiołów. Mogą to być metale szlachetne, metale ciężkie, itp... Szkliwienie oraz wbudowanie pozostałości po spalaniu w autostradę nie jest dobrym rozwiązaniem na źle działający piec.

Nie widzę żadnych zalet szkliwienia żużlu oraz popiołu. Powstała ilość jest 2 razy większa, niekontrolowanie składowana pod autostradą, a poza tym jest to drogie rozwiązanie pod względem inwestycyjnym oraz eksploatacyjnym.

W których zakładach można pozyskać ten popiół?

W których zakładach można pozyskać ten popiół? Czy mieszany w odpowiednich proporcjach z glebą nadaje się do uprawy roślin?

Nie, popiołu nie można wykorzystywać na cele rolnicze. Pod kontem administracjnym, jest to "odpad niebezpieczny". Nie zawiera w sobie żadnych pozostałości energetycznych. Musi być składowany na chronionym oraz kontrolowanym wysypisku śmieci.

Popiół z pieca

Odpady powinny zostać całkowicie spalone. Możliwe jest to tylko przy nadmiarze powietrza. Proces jest podobny do spalania w kominku. Jeżeli dodamy drewna i dmuchamy na nie powietrzem części organiczne ulegają całkowitemu spaleniu, a pozostały popiół jest szary.

Po kolorze popiołu można ocenić jakość procesu, jeżeli jest koloru czarnego oznacza to, że pozostały węgiel nie został w pełni utleniony. Prawidłowy kolor popiołu powinien być szary.

Przykład: odpady medyczne

Zdjęcie obok pochodzi z naszej instalacji. Zostało zrobione dzisiaj. Kolor popiołu jest szary. Oznacza to, że nie ma tam pozostałego węgla nie spalonego. Taki rezultat jest możliwy ponieważ projektowane przez nas piece obrotowe są przeciwprądowe.
To zdjęcie zrobiłem w zeszłym tygodniu. Popiól pochodzi z pieca obrotowego wspólprądowego. Kolor pozostałości mineralnej jest czarny. Resztek szkła oraz metali nie da się uniknąć. Węgiel organiczny z odpadów nie został w pełni spalony.