Jaka jest róznica pomiędzy unieszkodliwianiem odpadów medycznych w autoklawie a spalarni?

Jaka jest róznica pomiędzy unieszkodliwianiem odpadów medycznych w autoklawie a spalaniem ?

Różnica pomiędzy autoklawami a spalarnią

Odpady medyczne mogą zawierać zainfekowane wirusem HIV igły, inne wirusy oraz bakterie chorobotwórcze, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia publicznego oraz dla środowiska naturalnego. Zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się, epidemii oraz infekcjom powinno być całkowite zniszczenie tych odpadów.

Autoklawy

Odpady medyczne mogą być autoklawowane. Jest to metoda polegająca na dezynfekowaniu materiału.

Schemat autoklawowania

Odpady medyczne umieszczane są w zbiorniku gdzie zostaje wpuszczone para wodna. Dzięki wysokiej temperaturze pary odpady podlegają dezynfekcji. Po przeprowadzeniu operacji pozostałość poddaje się testowi, który polega na wprowadzeniu do odpadów punktów testowych. Jeżeli one nie wykażą niebezpieczeństwa, cała mieszanina w zbiorniku, zostaje uznana jako odpady całkowicie bezpieczne. Takie odpady transportuje się oraz dalej unieszkodliwia jako odpady komunalne. Punkty testowe są przypadkowo rozproszone, dlatego nie sprawdzają one całej mieszaniny, a tylko swoje najbliższe sąsiedztwo. Nie stanowią one gwaranta dla całego zbiornika. Autoklawowanie nie jest w 100% pewną metodą unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Poniższy schemat pokazuje porównanie unieszkodliwianie odpadów medycznych przez autoklawowanie oraz spalanie.

Góra : Autoklawowanie dół: spalarnia

Zgodnie z przedstawioną powyżej piramidą EU, spalenie odpadów powinno prowadzić do odzysku energii. Autoklawowanie sprawia, że odpady są mokre i charakteryzują sie negatywną wartością kaloryczną.

Po przeprowadzonej dezynfekcji, odpady medyczne cięższe o zawartość wody transportowane są do spalarni.

Autoklawowanie:

  • Dezynfekcja nie oznacza destrukcji. Autoklawowanie dużych objętości nie daje 100% gwarancji unieszkodliwiania odpadów.
  • Autoklawowanie wymaga dodawania energii konwencjonalnej (gaz, diesel, transport oraz para wodna). Proces ten, jest znacznie droższy od spalania oraz sprzeczny z piramidą EU.

Rys. : Piramida polityki EU w sprawie odpadów

Oddzielna linia ładująca odpady medyczne do spalarni odpadów komunalnych (piec rusztowy)

Największą różnicę pomiędzy odpadami medycznymi a komunalnymi stanowi wartość kaloryczna. Odpady medyczne charakteryzują sie znacznie wyższą wartością opałową (CV: 20-25 MJ/kg) od odpadów komunalnych(8-12 MJ/kg). Dlatego odpady z gospodarstw domowych spalane są zazwyczaj w piecach rusztowych. Spalanie odpadów medycznych w piecach rusztowych może prowadzić do zniszczenia rusztu ze względu na występujące lokalnie wysokie temperatury. Miejscowo występujące wysokie temperatury nazywane są “gorącymi punktami (hot spot). Piec rusztowy pracuje głównie w temperaturach 850-950 °C, a piec obrotowy 1100-1150°C. Odpady medyczne ze względów bezpieczeństwa powinno się spalać w piecu obrotowym.

Kolejną wadą “ gorących punktów” w piecu rusztowym są niestabilne modele przepływu ciepła, które generują różne strumienie gazów spalinowych, trudniejsze do oczyszczenia.

W spalarniach odpadów komunalnych, gdzie dodatkowo unieszkodliwia sie odpady medyczne instaluje sie oddzielną linie do ładowania odpadów niebezpiecznych. Spełnia ona następujące funkcje:

  • Zapewnia maksymalne wyeliminowanie “gorących punktów” w piecu, dzięki temu nie dochodzi do stopienia się rusztu oraz uchronienie procesu spalania
  • Dozowanie ilości odpadów pozwalającej na kompletne spalenie się oraz stabilny strumień gazów odlotowych. Stabilny strumień gazów jest konieczny do zapewnienia odpowiednich warunków oczyszczania na mokro.

W spalarniach odpadów komunalnych, które utylizują także odpady medyczne, rozdziela sie odpady na:

  1. “Ryzykowne” odpady medyczne, (“torby czerwone”). Odpady te są przewożone do spalarni wyposażonej w piec obrotowy
  2. “Nie ryzykowne” odpady medyczne, spalanie w piecu rusztowym

„Nie ryzykowne” odpady medyczne nie są zupełnie pozbawione ryzyka. Pozostaje zawsze niebezpieczeństwo złego zaklasyfikowania odpadów w szpitalu. Bakterie, wirusy chorobotwórcze oraz niebezpieczne substancje chemiczne mogą znajdować się w torbach o innym kolorze. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest utylizacja wszystkich odpadów w wysokiej temperaturze. Należy zawsze pamiętać, że nadmierne oszczędności oraz skomplikowanie systemu może doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia.