Kwalifikacje dla stanowiska dozoru procesu

Witam. W moim mieście powstanie spalarnia odpadów. Będę ubiegał się tam o etat. W związku z tym mam pytanie odnośnie wymaganych kwalifikacji dla stanowiska dozoru procesu. Posiadam wykształcenie wyższe z zakresu energetycznego przetwórstwa węgla i ropy oraz wieloletnie doswiadczenie przy prowadzeniu fiz-chem procesu produkcyjnego . Czy właściciel zwyczajowo wysyła na szkolenie praktyczne? Czy można symulować proces spalania wraz z sytuacjami awaryjnymi ( aby poznać wszystkie parametry oraz zależność między nimi)? Pozdrawiam

Operator procesowy

Po pierwsze muszę wyjaśnić co oznacza “operator procesowy” w spalarni.

Wyróżniamy 3 typy procesów :

  1. Proces mechaniczny
  2. Proces związany z programowaniem
  3. Proces operacyjny Spalarnia składa sie z części mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz oprogramowania. Zakończenie montażu wieńczy się testami sprawdzającymi poniższe punkty:
  • Funkcjonowanie części mechanicznych oraz oprogramowania przy załadowaniu odpadów testowych w umowie oraz sprawdzenie czy wartości emisyjne odpowiadają zaleceniom EU.
  • Jeżeli pierwszy punkt nie osiągnął pozytywnych rezultatów instalacja nie jest gotowa do pracy.
  • Jeżeli testy wypadną pomyślnie instalacja może pracować, ale nikt nie wie jakie odpady będą do niej wkładane w przyszłości.

Po pozytywnym zakończeniu testów emisyjnych wykonywanych z odpadami testowymi (odpady testowe = ich skład chemiczny jest znany), spalarnia może w pełni pracować. Inwestor posiada określoną ilość odpadów, których skład chemiczny jest znany aby właściwie przeprowadzić testy emisyjne. To jest moment kiedy instalacja zostaje przekazana inwestorowi.

Zadaniem operatora procesowego jest :

  • Upewnienie się , że właściwe odpady zostaną załadowane tak aby urządzenie było w stanie przerobić wsad zgodnie z zaleceniami EU.
  • Sprawdzenie czy wszystkie czujniki pracują prawidłowo i czy oprogramowanie otrzymuje właściwe dane,
  • Podjąć odpowiednie działania w momencie pokazania błędnego raportu na SCADA np. Błędny pomiar pH – należy skalibrować czujnik, itp.

Wyraźnie widać, że jeżeli wynik testu producenta nie będzie pozytywny, instalacja nie może zostać odebrana przez Inwestora. W przeciwnym wypadku gdy zostaną przekroczone wartości emisyjne będzie to wina operatora procesowego.

Operator procesowy nie ma dostępu do oprogramowania spalarni oraz nie może zmienić projektu mechanicznego, ponieważ to wchodzi w zakres gwarancji producenta. Projekt oprogramowania oraz części mechanicznych należy do producenta. Zmiany w projektach producenta, bez posiadani gruntownej wiedzy na ten temat, zwykle stwarzają problemy kilka metrów dalej w instalacji gdzie coś przestaje funkcjonować i szkody się zwiększają.

Wracając do Pana pytania. Prawdopodobnie Pana wiedza na temat spalarni nie jest duża. Nie jest to dużym problemem, gdyż producent zwykle służy pomocą. Nauka także będzie przebiegała prędko gdy nie będzie błędów producenta.

Jeżeli podczas pracy coś nie zadziała, spalarnia automatycznie przejdzie na tryb wygaszanie.