Jakie są sposoby utylizacji / eliminacji śmieci

Przeterminowane lekarstwa w procesie utylizacji się spala. Jest inny sposób ich utylizacji? np. przetwarzanie przeterminowanych na nowe w jakiś procesach chemicznych??Jak tak to jak to w jaki sposób się to odbywa

Strategia Unii Europejskiej dotycząca odpadów

Strategia Unii Europejskiej dotycząca odpadów (patrz rys.1) umiejscawia składowanie na wysypiskach śmieci jako ostatnią możliwość unieszkodliwiania odpadów. Można to przedstawić w postaci następującej piramidy:

Technologie przekształcania odpadów muszą spełniać zobrazowaną powyżej politykę EU. Składowanie na wysypiskach odpadów powinno być ostatnią rozważaną możliwością, a spalanie przeprowadzane tylko w przypadku braku możliwości ponownego wykorzystania odpadów.

Przekształcanie odpadów, które nie mogą być dalej przetwarzane leży w kręgu naszego zainteresowania oraz business’u. Cena odpadów nieprzetwarzalnych wytypowanych do spalenia jest wysoka, dlatego normalną jest ich wcześniejsza dokładna segregacja, minimalizacja itp.

Każdy powinien dla siebie wykonywać segregację, minimalizację, unikać tworzenia odpadów, recycling itp.